top of page

Disclaimer

Stichting Wonderzoekers, verleent u hierbij toegang tot Stichting Wonderzoekers.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Stichting Wonderzoekers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Wonderzoekers.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting Wonderzoekers.

Voorwaarden

Op alle producten en diensten via de website zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen. Stichting Wonderzoekers behoudt zich het recht voor, de voorwaarden te wijzigen.

Juistheid

Stichting Wonderzoekers spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten en diensten zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Wonderzoekers.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Prijswijzigingen voorbehouden.

Derden

De website kan links bevatten naar websites van derden. Stichting Wonderzoekers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze verbonden sites.

Verwijzingen

Linken en verwijzen naar deze website mag altijd. Stichting Wonderzoekers stelt het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site, de diensten en producten liggen bij Stichting Wonderzoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Wonderzoekers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

strook
bottom of page