top of page
Kijken door een microscoop

Wonderles op school of BSO?

Onder begeleiding van onze Wonderzoeker docent worden de kinderen geprikkeld om actief
vragen stellen, te experimenteren, te observeren en op zoek te gaan naar de antwoorden.

 

Er zijn momenteel 30 verschillende lessen beschikbaar. Ze zijn gekoppeld aan de volgende thema’s :


• Wetenschap
• Natuur
• Milieu en Klimaat
• Verkeersveiligheid
• Kunst en Cultuur
• Onze Samenleving
• Voedsel en Gezondheid

Wonderzoekers les - hoe wordt je een wonderzoeker_

Opbouw van de lessen

De Wonderzoeker docent introduceert het onderwerp van de les. In het ‘wat kan je later worden gesprek’
benoemen we de bijbehorende beroepen. Daarna beginnen we direct met de experimenten.


Per les zijn dat er gemiddeld 3 à 4, waarbij de kinderen actief mee doen.
 

De bevindingen worden met de Wonderzoeker docent besproken. De kinderen krijgen daarbij een
begrijpelijke uitleg over wat er zojuist gebeurde.


Iedere les wordt afgesloten met een quiz, die steeds op een andere manier wordt aangeboden.
Buzzers, a-b-c antwoorden, rode/groene cirkel of antwoordbordjes. Hiermee borgen we de kennis
uit de les. De afsluiting is altijd een klein feestje.

Sluit aan bij de kerndoelen

 

Alle lessen sluiten aan bij de kerndoelen van de SLO. Een overzicht en meer gedetailleerde toelichting hiervan is beschikbaar en kan worden opgevraagd.  

 

Wat we bieden

•   Uitdagende, inspirerende en leerzame lessen op locatie

•   Geschikt voor de groepen 1 t/m 6

•   Ideale groepsgrootte : 12 kinderen per les

•   Tijdsduur : 60 minuten

•   Leskosten € 150,- inclusief alle materialen

strook
bottom of page